Евразийский
научный
журнал
Заявка на публикацию

Срочная публикация научной статьи

+7 995 770 98 40
+7 995 202 54 42
info@journalpro.ru

BOSHLANG'ICH SINF O'QISH DARSLARIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Поделитесь статьей с друзьями:
Автор(ы): Abdugaffarova Fotima Tursunpo`latovna
Рубрика: Педагогические науки
Журнал: «Евразийский Научный Журнал №2 2020»  (февраль, 2020)
Количество просмотров статьи: 5507
Показать PDF версию BOSHLANG'ICH SINF O'QISH DARSLARIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Abdugaffarova Fotima Tursunpo`latovna
Uychi tumani №1- umumiy o'rta maktab o'qituvchisi,
Namangan, O'zbekiston

Pedagogik texnologiya — bu ta’lim shakllarining samaradorligini oshirish vazifasini qo’yadigan texnik va shaxsiy resurslarni va ularning bog’liqligini hisobga olgan holda, o’qitish va bilimlarni o’zlashtirishning butun jarayonini yaratish, qo’llash va aniqlashning tizimli usuli. Ta’limni takomillashtirishda zamonaviy bilimlarga yo’l ochish pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanish bugungi kunning asosiy talablaridan biridir. Mustaqil O’zbekistonimizda uzluksiz ta’lim tizimini isloh qilish uni yangi davlat ta’lim standartlari asosida o’rnatishga qaratilgan. Hozirgi kunda o’qituvchining faoliyati, uning pedagogik mahoratiga alohida e’tibor qaratilmoqda.

O’quv jarayonida ishlaydigan o’qituvchilarning pedagogik tafakkurida boshlangan pedagogik texnologiya darslari protsesslarini qo’llash bo’yicha tavsiyalar o’qituvchilar uchun juda zarurdir. Bu hamkorlik asosida O`quvchilarning faolligini oshirish uchun maxsus ishlab chiqilgan: o’quvchilarga boshqalarning fikrlarini eshitish, tushunish, hurmat qilish, boshqalarning manfaatlarini hisobga olish, ularni o’rgatish, ularga ta’sir qila olish.

Tushunish, idrok etish, o’zini o’zi boshqarish, fikrni aniq, aniq va batafsil tushuntirish qobiliyatiga, interfaol o’qitish usullari, o’z-o’zini va boshqalardan foydalanish “Men” tezda rivojlanadi va ijobiy samara beradi. O’qitishda interfaol metodlardan foydalangan holda O`quvchilar o’rtasida raqobat muhiti yaratildi, bu O`quvchilarning oldinga siljishiga imkon berdi, natijada O`quvchilar birgalikda o’rganishni boshladilar. Har qanday interfaol usul O`quvchilarni to’g’ri va maqsadli ishlatganda mustaqil fikrlashga o’rgatadi. Yangi pedagogik texnologiya — bu o’qituvchi asosiy javobgar shaxs bo’lgan ta’lim tizimining ratsional usullarini ishlab chiqaradigan jarayon. Chunki uning asosiy vazifasi o’quvchilarga tezkor, aniq va tushunarli tarzda ma’lumot berishdir.

O`quvchilar yangiliklarni qabul qilishlari va ularga moyil bo’lishlariga va fe’l-atvorning xilma-xilligiga qaramay, o’qituvchi o’quvchilarni mustaqil fikrlashga, kuzatishga, xulosa chiqarishga o’rgatishi kerak. Bunda o’quvchi asosiy harakatlantiruvchi kuchdir, o’qish, o’qish, chizmalar chizish, proektsiyalarning formulalarini tushunish, bir-biri bilan do’stona munosabatda bo’lish, oldida turgan muammolarni hal qilishda bir-birlariga yordam berish ularning asosiy vazifasidir. Ta’lim tizimida ro’y berayotgan o’zgarishlar va yangilanishlar nafaqat o’quvchilarga yangi bilim, ko’nikma va malakalarni beribgina qolmay, balki yoshlarimizni jamiyat, davlat, tabiatga munosabati bilan vatanparvarlik g’oyalari ongi va qalbiga singdirishni ta’minlaydi. o’ziga va boshqa odamlarga.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturi raqobatdosh kadrlar tayyorlaydigan o’qituvchiga zamonaviy talablar to’plamini belgilaydi. O’zaro bog’liq talablar to’plami tarbiyachining umumlashtirilgan modelini tavsiflaydi va unga asoslanib quyidagi asosiy talablar: o’qitish mahorati, tarbiya mahorati. Ta’lim jarayonida inson omilini ta’minlovchi shaxsiy fazilatlar — o’qituvchilarning bilimlarini ob’ektiv baholash va nazorat qilish qobiliyati.

Bu shuni anglatadiki, oldiga qo’yilgan murakkab mas’uliyatli va shoshilinch vazifalarni bajarish, shuningdek, o’quv jarayoni haqida yangi qarashlarni shakllantirish uchun o’qituvchi quyidagi fazilatlarga ega bo’lishi kerak:

Zamonaviy, ilmiy va madaniy taraqqiyot mohiyatini chuqur anglash;

Dunyo va inson to’g’risidagi bilim tizimini chuqur va keng nuqtai nazardan yangilash;

O’qitish jarayonida axborot ta’limi texnologiyalari va o’quv qo’llanmalarini qo’llash, Internet tarmog’ini tushunadigan va undan bilimlarini oshirish uchun foydalanishi.

• pedagogik mehnat samaradorligini tahlil qilish usullarini bilish va o’zini o’zi baholay bilish.

• oilaviy ta’lim va tarbiya muammolari to’g’risida tasavvurlarini rivojlantirish.

Milliy g’oya va milliy mafkura iqtisodiy islohotlarining mohiyatini tushunish uchun umumbashariy va milliy madaniyat va qadriyatlar.

• o’quv jarayonida pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish yo’llarini bilish.

O`quvchilarning fikrlashlari va bir-birlari bilan fikr almashishlari va do’stona muhit yaratishi uchun sharoitlar yaratish.

• Darsning samaradorligini oshirish uchun laboratoriya jihozlari va mashg’ulotlardan foydalanishni o’zlashtirish.

• texnik vositalarni va ta’lim vositalaridan foydalanish usullarini bilish, bolalarni o’zlarining izlanishlari, ijodkorligi, tashabbusi va aniq harakatlari orqali o’qitish kabi